Publications

2015

Tarabini, A. (Dir.) 2015 Políticas de lucha contra el abandono escolar en España Políticas de lucha contra el abandono escolar en España
> Publication type: Book > Keywords: Education Reform, Inequalities

Tarabini A, Curran M, Montes A, Parcerisa LL. 2015 Cataluña: ¿dos lógicas contrapuestas para combatir el abandono escolar? Cuadernos de Pedagogía 454:
> Publication type: Journal Article > Keywords: Education Reform, Inequalities

Tarabini A, Curran M, Montes A, Parcerisa LL. 2015 Las políticas contra el abandono escolar en Cataluña: un análisis comparado del concepto de éxito escolar Políticas de lucha contra el abandono escolar en España
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform, Inequalities

Tarabini, A. 2015 Naming and Blaming Early School Leavers: an analysis of educational policies, discourses and practices in Spain (forthcomming) Power and Education. Contexts of Oppression and Enabling
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform, Inequalities

2014

2013

Tarabini, A 2013 Terrassa. L’ús de tres variables estratègiques: proximitat, zonificació i planificació Municipis contra la segregació. Sis experiències de política educativa local
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform

Tarabini, A 2013 Les escoles magnet. Una aposta per l’excel·lència i l’equitat
> Publication type: Book > Keywords: Education Reform

Bonal, X.; Verger, A. 2013 Les opcions de política educativa a Catalunya: Anàlisi de l’acció de govern (2010-2013) L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2013 313-349
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform 9_Les_opcions_de_politica_educativa_WEB.pdf

Argemí, R, Tarabini, A 2013 Las magnet schools americanas: Una apuesta por la excelencia y la equidad Aula de Secundaria 1:
> Publication type: Journal Article > Keywords: Education Reform

Tarabini, A 2013 Una mirada sociològica a la infància d'avui Guix. Elements d'acció educativa 398:
> Publication type: Journal Article > Keywords: Education Reform, Inequalities, Poverty

Bonal, X. 2013 La lluita contra el fracàs escolar: el paper dels govern locals Observatori de polítiques educatives locals. Informe 2012.
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform, Inequalities Ponència X_Bonal XVIII FLE.pdf

2012

Bonal X. 2012 Education policy and school segregation in Catalonia: the politics of non- decision making Journal of Education Policy 3: 401-421
> Publication type: Journal Article > Keywords: Education Reform Education policy school segregation.pdf

Tarabini, A 2012 Sociologia del currículum i la praxi educativa Sociologia de l'Educació per a professorat de secundària
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform

Bonal, X. 2012 El dret a l'educació a Catalunya 1-14
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform DOCS-EDUCACIO.pdf

Rambla X (ed). 2012 La Educación para Todos en América Latina
> Publication type: Book > Keywords: Civil Society, Education Reform, Global Governance

Robertson S, Verger A 2012 Governing education through Public-Private Partnerships Public Private Partnerships in Education: New Actors and Modes of Governance in a Globalizing World
> Publication type: Book Chapter > Keywords: Education Reform, Global Governance, Intarnational Organizations, Privatization Robertson_Verger_PPPsBook-libre.pdf

2011

Pages