LECTURA DE LA TESI DOCTORAL "Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del Bienestar: La opinión pública de los ciudadanos Españoles"

L'autor és Sergi Blancafort Alias, col·laborador del GEPS. La tesi ha estat dirigida pels Doctors Josep Espluga i Albert Jovell. L'acte de defensa d'aquesta tesi es realitzarà a la Sala de Graus de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de l'Hospital Sant Pau. Hora 11:30h

English